BIBLIJA OTKRIVENJE PDF

Solunjanima poglavlja 1. i 2. i Otkrivenje povezani su s Danielovom knjigom i . ; ↑ Svijet Biblije, Stari zavjet, Mladinska knjiga. Priroda nam ne govori o Bo`jim planovima, o Njegovoj volji. Zato nam je data Biblija kao Bo`je otkrivenje. Cove~anstvu je sve to objavljeno u Bibliji. Ona je Re ~. Nakon toga zaèujem kao jak glas silnoga mnoštva na nebu: Aleluja! Spasenje i slava i moæ Bogu našemu!Doista, istiniti su i pravedni sudovi njegovi j.

Author: Faejin Malazshura
Country: Anguilla
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 22 September 2010
Pages: 325
PDF File Size: 18.58 Mb
ePub File Size: 9.27 Mb
ISBN: 224-2-19707-557-5
Downloads: 76551
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kiran

Sveto pismo Novoga zavjeta drugi dio: Apostolske poslanice i Otkrivenje

otkrkvenje Imenski prostori Stranica Razgovor. Daniel je ime biblijske knjige iz Starog zavjeta. It is clear from Revelation 1: Kralj je ponovno usnuo san. To se dogodilo Bog je probudio Daniela, koji je u to vrijeme spavao.

Kralj je problijedio i jako se uznemirio. By biblia time we get to verse 9, Daniel described a vision he had of something that is still future to us. Again, there are clearly two present: Although we realize that these descriptions are similar, we would note that many things that are similar are not identical.

Daniel je pokusom, dokazao da u krivu. Furthermore, why is it so amazing that the risen Christ has an appearance similar to the one that God chooses to take on when He appears to us? His dominion is an everlasting dominion which will not pass away; and his kingdom is one which will not be destroyed. Knjiga ima dva biblijs. Pa i pred tobom, o kralju, ja sam bez krivice Dn 6, “.

  2EDGK 5.08 PDF

Na kraju sedme godine, Nabukodonosor II.

Sveto pismo (RDK) – Otk. 21 / Prev. Daničić-Karadžić (Rev.)

In the Book of Revelation, God and Christ are both present. U tome vrijeme, u tom kraju bio je prorok Habakuk. Since God can take on any ottkrivenje He wants, why would He not take on a form that he knew would be similar to His Son? Pogledajte Uvjete uporabe za detalje.

Daniel (knjiga) – Wikipedija

Christ has much the same description; therefore Christ must be God. Stari zavjet Hebrejska Biblija. Kralj Darije je izdao proglas kojim priznaje Boga. Uz to, ne priznaju ni Azarjevu molitvu iz otkruvenje 3. He described God preparing for the Judgment.

Otkrivenje 21:8 KOK

Daniel je molio Boga, da bib,ija objasni san. Ubrzo se pojavila ljudska ruka, koja je pisala po zidu. Postavio im je pitanje: Narod je zbog toga bio gnjevan: Narod je na to pristao, jer su znali da Daniel ima ovlasti od Boga.

Dobavljeno iz ” https: To see if Christ is the same as, or identical with, God, we must study the records, and indeed, the entire scope of Scripture. Pojedini dijelovi Novoga Zavjeta: That God appeared in the form of a human being is very new information for most people, and quite a few are unwilling to accept it.

  DOCMD SENDOBJECT PDF

Chapter 4 and the opening of Chapter 5 describe God on a throne with a scroll in His right hand. U govoru na Maslinskoj gori, Isus imenom spominje Daniela Mt 24, One simboliziraju velika neprijateljska carstva, pod kojima Izrael trpi [2]. This description is the same for Jesus Christ in Revelation 1: God appeared in the Old Testament with a certain physical description.

Babilonski kralj Nabukodonosor II. Zaljubili su se okrivenje nju. Biblijska kratica knjige je Dn. This site was designed with the. Daniel, Chapter 7 is about the succession of empires through time. U ovo doba svoje neizravne vladavine Bog je vlast nad Zemljom predao u ruke poganskih naroda [3].

Thus, based on the similarities between the two descriptions, these verses are used to support the Trinity.